DOWNLOADS - välj version och installera.

Nya Spinfire ULTIMATE 11 har introducerats+ uppdateras löpande.
Flertal nya funktioner + automatiska funktioner
+ måste uppdatera ofta pga cad-formats uppdateras ofta.
Lätt missa cad-data om ej uppdaterar -- t ex extra data som infogas i cad-modellen.

Option: cad2cad - konvertera alla cad-format till neutralformat t ex CatiaV5 till STEP mm.
Privärd option.
Öppna och analysera cad och sen kan ni konvertera och översända rätt format
till slutanvändare t ex en SolidWorks konstruktör, någon med analys-program
eller varför inte någon mjukvarustyrd maskin/robot/fräs o dyl.


SpinFire Ultimate 11
11 öppnar även gamla Spinfire 10 filer.

Nedladdning – SPINFIRE 11       Release notes