a
   

 a) 8.4 exe a new or update 8.3 to 8.4.1 build:1347 (54MB)

 b) 8.4 zip  a full zip-download 8.4.1 build:1347 (830MB)

 Quick Guide - Step by Step - Spinfire-user

 Floating license - FlexLM info and install (not for locked license) 

a) quick direct = passar de flesta
b) complete zip = allt i en zip-fil.
Vissa brandväggar kan förhindra exe-filer därför är zip-fil bra. 
Glöm ej att göra un-zip(extrahera) innan installation. 
Nya windows 7 "glömmer" extrahera dvs kolla var 100% säker ev. 
gör det manuellt = höger-klicka på zip-filen ange extrahera eller un-zip.


 

Plug-in for SpinFire Professional 8.4 Only
Plugin Manager hjälper er att ladda ner + installera alla plug-in moduler.
Ni behöver ej ladda ner dessa separat. Se lista nedan.

Plug-in modules =>  
a     Plug-in Manager     

 • Exploded Assembly Plug-in:The exploded assembly plug-in
   simplifies and speeds up the process of moving parts or 
  sub-assemblies. The parts can be moved using one of three 
  options: Linear, Radial, or Spherical.
 • Minimum Distance Plug-in: Minimum Distance plug-in computes 
  and displays the minimum distance between the selected entities. 
  The selection could be between sub assemblies, parts and sets of 
  surfaces. Thus allowing you to find absolute minimums and local minimums.
 • Model Compare Plug-in: Visually compare two models and 
  display the material that has been added or removed (Model 
  Compare Release Notes)
 • STL Export Plug-in: Easily export CAD files as STL files for use 
  in other applications
 • DesignSharePlug-in: The DesignShare Plug-In allows SpinFire 
  Professional to open files stored on a Windows SharePoint 
  Services server. This plug-in is especially useful for organizations 
  that use Actify DesignShare (which runs on a SharePoint server).
 • CADDS Plug-in: Some customers have systems that create or 
  manage CADDS files that don't have a file extension. This plug-in 
  allows a user to open these files without having to modify the name 
  of the file
 • Cross-Section Plus Plug-in: The Cross Section Plus plug-in 
  allows users to calculate the surface area and length of the 
  perimeter for a collection of cross sections. The plug-in works with 
  the cross section plane.
 • Automated Part List Plug-in:The Automatic Part List plug-in 
  provides uers an easy and quick method for listing all the 
  subassemblies and parts that make an assembly.
 • Automated Part ID Plug-in: To increase productivity and reduce 
  introduction of errors the Automatic Part ID plug-in was developed 
  to add part information markup to each part in the assembly. For 
  example if a user wants to add the part name to each part in the 
  assembly today they have to type in the name manually. This is 
  prone to typographical errors and is very time consuming. The 
  Automatic Part ID plug-in automates this process.
 • **Draft Angle Analysis Plug-in: The Draft Angle Analysis Plug-in 
  allows the user to specify one or more parts in an assembly, and 
  ask for visual feedback on what level of draft angle has been 
  applied to these surfaces when compared to a "pull direction".

**Note: The Draft Angle Analysis Plug-in is the only Actify Plug-in that is 
NOT free. If you would like to know more about this plug-in or if you would 
like to purchase it, please contact your local Actify Reseller or send an 
email to sales@actify.com.

Learn how you can create your own plug-in applications to leverage 
functions and technology within SpinFire Professional.

 


Installera om möjligt alltid den senaste versionen som är tillgänglig för er. 
Om ni har aktivt avtal var vänlig och hämta senaste ovan så får ni bästa möjliga installation.
Pga uppdatering av Windows, CAD-program, nya bildskärmar blir de äldre versionerna 
snabbt obrukbara. Ni förlorar kontrollen över bildskärm och PC. Det ni ser är ej verkligheten.
Uppdatering sparar tid och ger kvalitet. Kontinuitetsrabatt för er som förlänger era avtal.


How do I check my Spinfire version and build number?
Open your Spinfire Pro for version and build information! 
Look in menu "help" > "about" and see what build and version you have. 
After this choose the steps you need below

Hur kontrollerar ni er Spinfire version och build nummer?
Starta Spinfire programmet för att se vilken version eller build ni har! 
Se under HELP menyn > "about" där finns build info.
Välj där efter det alternativ som passar bäst nedan.

Old TRIAL DOWNLOAD  

TEST -TRIAL varianter
Snabb test, 15ggr (fri kalendertid) FREE TRIAL 8.3 = ingen registrering.
Detta är version från år 2008 och passar w2000 och winXP.
Öppnar de flesta cad-filer dock ej absolut de senaste versionerna.
I alla övriga fall ladda ner 9.0 TRIAL => 14-dagars trial, fullversion

 

Läs info/downloads om tidigare versioner t ex V8.3 > se old-länk.
Läs aktiverings info enligt tidigare version > se old-länk.