Installera SpinFire 10

SpinFire 10.0 kan installeras med antingen en hel installationsfil eller med en webb Installationsfil.

Hela installationsfilen fungerar bra för kunder som installerar på flera datorer i nätverket som de kommer bara att ladda ner den en gång.


(Användaren som installerar SpinFire måste ha administratörsbehörighet för att genomföra installationen.
)


Förutsättningar

Microsoft. NET Framework 4 Redistributable Package (fristående installationsprogram) krävs för att installationen ska ske

Det kommer att listas i "Program"-listan på följande sätt;

Om den inte är installerad kan laddas ner från följande plats;
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17718

OBS! Windows Server 2008 R2: => kräver extra tilläggsinstallation.
Microsoft ASP.NET MVC 2 behöver installeras på server medans user PC
behöver det andra tillägget längre upp (Microsoft. NET Framework 4).

AspNetMVC2_VS2008.exe = SERVER tillägg hämtas från Microsoft:
Hämta hos Microsoft: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17718

Installationsalternativ

- Typisk (installerar allt förutom DAA Plug-in och vanligaste importers)
- Komplett (installerar alla importörer och plugin-program)
- Anpassad (lägga till eller ta bort från importören och plug-in-listor)


Obs: Vikt Beräkning Plug-in kan endast installeras från SpinFire "Plug-ins" sidan.

Installationssteg

Stegen nedan kommer att förklara installationen steg för (3) alternativ, Typiskt, Komplett och Anpassad.
Om SpinFire 8.4, 9.0 eller 10.0 inte redan är installerad, ha antingen ditt seat-ID eller Licens filen tillgänglig.

 • Dubbelklicka på installationsfilen för att starta guiden SpinFire Installation
 • Välj rätt språk
 • Vänta medan filerna extraheras
  1. Detta kan ta flera minuter
 • välkomstskärmen välja nästa
 • Acceptera villkor
 • Seat ID Screen Gör något av följande;
  1. Ange nuvarande Seat ID
   • Detta kommer att genomföra en Internet-aktivering
  2. Bläddra efter och välj den nuvarande licensfile
  3.  

   Obs: Om du redan har antingen SpinFire 8,4 eller 9,0 igång, kommer licensfilen automatiskt att kopieras till 10,0 mappen, och den här skärmen skulle hoppas över.

   • Välj Nästa
   • Bläddra till installationsmappen om du inte använder den förvalda
   • Välj Nästa
   • Välj typ av installation
    1. Typisk
     • Installerar följande importörer
      • AutoCAD, PDF, CATIA V4, CATIA V5, HPGL, IGES/VDA, NX, ProE, SolidWorks, STEP
     • Installerar alla tillgängliga Plug-ins
      • Förutom för DAA och "Vikt Beräkning" Plug-ins
    2. Fullständig
     • Installerar alla tillgängliga Importörer
     • Installerar alla tillgängliga Plug-ins
      • Förutom “Weight Calculation” Plug-in
    3. Anpassad
     • Välj vilka importörer att installera
      • Välj från listan som visas
     • Välj vilket plugin-program att installera
      • Välj från listan som visas
    • Välj Nästa
    • Välj Installera
    • Den sista skärmen att se är "Finish"-skärmen där du väljer "Avsluta"